Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Pomoc > Polityka prywatności
1. Zmiany w Polityce Prywatności

BigChina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób BigChina obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

^ do góry

2. Dane osobowe

W czasie korzystania z BigChina możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych oraz danych firmy, którą reprezentujesz, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy rejestracyjnych i zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane w celu sprawdzania wiarygodności użytkowników, a także w celach marketingowych, z zastrzeżeniem, że Twoje dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub numer telefonu) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej osobie trzeciej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych.

^ do góry

3. Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z BigChina. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do BigChina (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, artykuły itp.) oraz informacje komercyjne, związane z działalnością BigChina lub klientów BigChina. Wiadomości takie mogą być wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji w BigChina.

^ do góry

4. Informacje komercyjne

 

^ do góry

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy BigChina lub prenumerując newsletter z produktami akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.