Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Centrum Wiedzy > Porady ekspertów
Praktyczne informacje dotyczące odpraw celnych
2015-05-11 11:00:00

Jestem absolwentką wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (katedra prawa finansowego) oraz studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii UG "Transport i Logistyka". Uczęszczając jeszcze do szkoły średniej ( w latach 90.) zostałam czynnym współwłaścicielem firmy spedycyjno-transportowej. Moje doświadczenie w branży celnej i spedycyjnej poparte jest ponad 20 letnią praktyką. Obecnie pełnię funkcję pełnomocnika Właścicieli - dyrektora zarządzającego w istniejącym od 1990 roku Biurze Usług Spedycyjnych SPEED, z siedzibą w Gdyni.

Artykuły tego autora

 
 
Wiele wątpliwości , szczególnie wśród początkujących importerów wbudza kwestia rozpoczęcia swojej przygody z importem w kontekście odprawy celnej. Postanowiliśmy napisać specjalnie dla użytkowników portalu BIG CHINA serię artykułów przybliżających to zagadnienie z zastrzeżeniem, iż wyjaśnienia dotyczą ładunków importowanych drogą morską z Dalekiego Wschodu.

W niniejszym artykule znajdą się praktyczne wskazówki dla stawiających pierwsze kroki w imporcie (związane z obrotem z krajami trzecimi) oraz ogólne informacje związane z wymogami dokumentacyjnymi , w kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej poszczególnym kwestiom oraz dokumentom.

 

Importerem może być: 
- osoba fizyczna nie prowadząca działalności handlowej (import dla własnych potrzeb),
- osoba fizyczna prowadząca działalność handlową,
- spółki cywilne, handlowe, 
- instytucje publiczne i in.

Każdy podmiot (za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności) dokonujący importu z Dalekiego Wschodu powinien posiadać indywidualny numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Obecnie wniosek o nadanie nr EORI składany jest elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl .

W wyjątkowych wypadkach kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy dokonuje obrotu z krajami poza UE , nie ma dostępu do PUESC, a towar oczekuje na odprawę na granicy lub gdy została ogłoszona niedostępność PUESC z powodu awarii, przewidziana jest możliwość złożenia pisemnego wniosku o nadanie numeru EORI do najbliższego oddziału celnego.

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania odprawy celnej są: 
- faktura handlowa lub pro forma (invoice, commercial invoice, pro forma invoice),
- specyfikacja ładunku (packing list , specification), 
- konosament (bill of lading).
 
Ponadto, w zależności od rodzaju importowanych towarów oraz kraju pochodzenia mogą być wymagane dokumenty dodatkowe (poniżej wskazane są te najczęściej występujące ) : 
- deklaracja zgodności z normami unijnymi (declaration of conformity), towarzysząca oznaczeniu towarów znakami CE,
- licencja na posługiwanie się znakiem towarowym zastrzeżonym (prawa autorskie), 
- świadectwo FORM A (FORM A), 
- świadectwo zdrowia (health certificate),
- świadectwo połowowe (catch certificate),
- świadectwo jakości (quality certificate), 
- deklaracje producentów oraz testy laboratoryjne (dot. artykułów żywnoścowych oraz przeznaczonych do kontaktu z żywnością), 
- faktura za transport (jeśli nie jest ujęty w cenie towaru).

Biuro Usług Spedycyjnych SPEED

tel. +48 58 783 46 25  

e-mail: ip@speedagencja.com 

www.speedagencja.com

 

Polecana Firma

Usługi BigChina

Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem i wprowadzimy Cię w tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.

> Aranżacja wyjazdów biznesowych

> Szkolenia i konsulting

> Raporty z rynku chińskiego