Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Centrum Wiedzy > Porady ekspertów
Chińskie inwestycje w Polsce
2007-12-30 16:35:25
Od 10 lat zajmuje się polsko-chińskimi stosunkami gospodarczymi. Swoją pracę rozpoczynał od obsługi polskich firm w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym ambasady RP w Pekinie.

Od 2004 do 2012 roku pracował w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), gdzie był odpowiedzialny za obsługę azjatyckich inwestorów (m.in. Chiny, Japonia, Korea Płn.). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu różnic międzykulturowych i inwestycji zagranicznych.

Pan Komasa doradza także polskim przedsiębiorstwom, które współpracują z firmami azjatyckimi, głównie chińskimi. Jest on również byłym wiceprzewodniczącym Forum Młodych Dyplomatów, obecnie członkiem Rady Programowej, wykładowcą Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz ekspertem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców (ZPP). Pan Komasa jest również konsultantem TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) w Polsce.

Od lutego 2012 r. Bartosz Komasa rozpoczął pracę w pierwszym oddziale chińskiego Banku w Polsce - Bank of China. Objął funkcję Relationship Managera, zajmuje się rozwojem rynku.

Artykuły tego autora

I. Współpraca na forum gospodarczym między Chinami i Polską

Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji pod względem wartości wymiany handlowej oraz wielkości importu. Głównym celem polskiej polityki handlowej wobec Chin jest szybszy wzrost eksportu, wspieranie działań polskich przedsiębiorstw na rynku chińskim, promocja gospodarcza naszego kraju, jak również przyciąganie chińskich inwestycji do Polski.
Na tym ostatnim elemencie skupia się działalność PAIiIZ. W najbliższych latach inwestycje zagraniczne Chin, także w Europie, będą wzrastać jako wynik polityki "go abroad" wprowadzanej przez władze chińskie - rodzime przedsiębiorstwa są zachęcane do inwestycji za granicą i umacniania swojej światowej pozycji. Przewiduje się, że w ciągu 3-5 lat wielkość inwestycji chińskich za granicą zrówna się z inwestycjami napływającymi do Chin (poziom ok. 70 mld USD).

Polska jest strategicznym partnerem Chin w Europie ze względu na swoje korzystne położenie, zasoby siły roboczej oraz system zachęt inwestycyjnych. W ostatnich miesiącach widoczne jest wzmożone zainteresowanie Polską wśród chińskich firm, co widoczne jest po licznych spotkaniach na szczeblu rządowym, przyjazdach delegacji przedsiębiorców i misji inwestycyjnych.II. Strategiczne branże w szeroko pojętej wymianie handlowej

Priorytetową dziedziną współpracy z Chinami są dla Polski nowoczesne technologie. Do perspektywicznych obszarów współpracy należą:
  • ochrona środowiska przemysł metalurgiczny, maszynowy i elektro-energetyczny,
  • przemysł chemiczny,
  • przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • przemysł drzewny i meblowy;
  • górnictwo,
  • przemysł motoryzacyjny,
  • produkcja samolotów specjalistycznych w Chinach,
  • energetyka.


III. Napływ inwestycji, przyszłościowe gałęzie przemysłu

Według danych NBP poziom inwestycji chińskich w Polsce w roku 2005 wyniósł 50 mld USD (danych za rok 2006 jeszcze nie ma). Według danych chińskich w roku 2006 roku poziom inwestycji z tego kraju osiągnął poziom 150 mln USD.

Główni chińscy inwestorzy w Polsce to: Athletic Group, produkująca rowery w Koszalinie; TCL produkująca TV w Żyrardowie (obecnie TTE); GD Distribution Centre (centrum logistyczne w Jankach), Ming Hoong Development (nieruchomości w Warszawie), - Dong Yun (matryce do drukowania, Łódź); Digital View (TV, Koszalin), Duran Micro (dyski twarde, Poznań).
Motoryzacja jest tą gałęzią przemysłu, która ma bardzo dużo potencjał. Dobrym przykładem może być firma Shanghai Automotive Group, która była do tej pory powiązana joint venture GM oraz VW. Obecnie przedsiębiorstwo chce produkować samochody pod własną marka zdobywać światowe rynki.
Inną branżą o dużym potencjale ekspansji jest AGD, w której to istnieje zjawisko ”uśpionych smoków”. Firma taka jak HAIER od dawna zdobywa zagraniczne rynki, ale jak np. w USA pod innymi markami. Obecnie firma jest numerem 1. w światowej produkcji lodówek. Teraz jest potencjalnym inwestorem w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.
Najciekawsza jest jednak branża telekomunikacyjna i IT. Istnienie i rozwój tych firm zadaje kłam wizji chińskIch przedsiębiorstw jako producentów niskiej jakości, masowych produktów. Firmy takie jak Huawei i BIRD (telekomunikacja) czy Lenovo (IT) dysponują najlepszej klasy technologią, zaawansowanym know-how i wysoką jakością produktów. Warto dodać, że grudnia 2007 firma Lenovo ogłosiła swoją decyzję o inwestycji w Polsce (Legnica).


IV. Przyszłość współpracy Chińsko-Polskiej w różnych dziedzinach naszego życia gospodarczego

Ze strony rządu polskiego istnieje silna wola do zaciśniania więzi z Chinami – szczególnie wymiarze gospodarczym. W związku z planami rozbudowy infrastruktury w Polsce na naszym rynku pojawi się sporo chińskich firm z branży budowlanej, które realizować będą projekty jako podwykonawcy firm europejskich. Aspekt dotyczący ściąganie do Polski robotników z Chin jest ciągle przedmiotem dyskusji w odpowiednich ministerstwach. W najbliższych latach coraz częściej widoczne w sklepach będą produkty chińskich firm w branży AGD (np. HAIER), elektronicznej (np. HISENSE) czy IT (np. LENOVO). Do rozwojowej należeć będzie również branża bankowa.
Polecana Firma

Usługi BigChina

Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem i wprowadzimy Cię w tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.

> Aranżacja wyjazdów biznesowych

> Szkolenia i konsulting

> Raporty z rynku chińskiego