Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Centrum Wiedzy > Artykuły
Misje gospodarcze do Chin a sprawa dofinansowań
2008-08-20 02:00:49
Źródło: www.BigChina.pl

Jeszcze do końca 2007 roku misje gospodarcze do Chin były objęte dofinansowaniem (choć zdarzało się, że zwrot poniesionych kosztów był dokonywany nawet po roku). W tym momencie ustalenie, jak mają wyglądać dofinansowania (i czy w ogóle będą) jest bardzo trudne.

Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki można przeczytać, że odpowiedzialny ma być za to program Innowacyjna Gospodarka, jednak po rozmowach z przedstawicielami MG, okazuje się, że jest to błędna informacja i należy skierować się raczej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Tam z kolei też niewiele wiedzą o misjach gospodarczych i kierują do Urzędów Marszałkowskich właściwych dla danego województwa, gdyż ta właśnie instancja zajmuje się wykonywaniem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

W różnych województwach, w różny sposób realizowane są programy, dlatego jeśli jesteś zainteresowany jakąkolwiek formą dofinansowania wyjazdu na targi lub spotkania z chińskimi przedsiębiorcami, musisz dowiadywać się o taką możliwość w najbliższym Urzędzie Marszałkowskim.

Poniżej lista przydatnych adresów:

Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
www.rpo.dolnyslask.pl, www.fundusze.dolnyslask.pl
Tel.: (071) 7769142, 7769120, 0801700008
E-mail: rpo@dolnyslask.pl, pife@dolnyslask.pl

Kujawsko-Pomorskie
Punkt Informacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: (056) 6561050, 6561100

Lubelskie
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
www.rpo.lubelskie.pl
Tel.: (081) 4416750
E-mail: rpo@lubelskie.pl

Lubuskie
Wydział Informacji i Promocji Lubuskiego RPO w Zielonej Górze
www.lrpo.lubuskie.pl
Tel.: (068) 4565328
E-mail: informacja@lrpo.lubuskie.pl

Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wydział ds. Wdrażania Projektów Własnych Samorządu Województwa
Punkt Informacyjno-Kontaktowy, Departament Polityki Regionalnej
www.rpo.lodzkie.pl
Tel.: (042) 6633106, 6633107
E-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

Małopolskie
FEM - Centrum Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce
Departament Funduszy Europejskich UMWM
www.fundusze.malopolska.pl
Tel.: (012) 2990740
E-mail: ife@umwm.pl

Mazowieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.mazowia.eu
Tel.: 0801101101, (022) 2952000
E-mail: Punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Opolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
www.umwo.opole.pl, www.rpo.umwo.opole.pl
Tel.: (077) 5416200, 5416201
E-mail: info@umwo.opole.pl

Podkarpackie
Główny Punkt Informacyjny
Departament Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Tel.: (017) 7476458, 7476466
E-mail: info.rpo@podkarpackie.pl

Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Funduszy Strukturalnych
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Tel.: (085) 6548200, 0801308013

Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Departament Programów Regionalnych
Regionalny Punkt Informacyjny RPO
www.dpr.woj-pomorskie.pl
Tel.: (058) 3268133, 3268148, 3268147
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl, rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl

Śląskie
Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
Punkt informacyjny RPO
www.rpo.silesia-region.pl
Tel.: (032) 7740172
E-mail: punktinformacyjny@silesia-region.pl

Świętokrzyskie
Punkt Informacyjny ZPORR w Kielcach
www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
Tel.: (041) 3421837, 3421617
E-mail: Katarzyna.Chajzler@sejmik.kielce.pl, Wieslaw.Biskup@sejmik.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie
Główny Punkt Informacyjny
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
przy Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
www.rpo.warmia.mazury.pl
Tel.: (089) 5219637
E-mail: m.sekowski@warmia.mazury.pl

Wielkopolskie
Wielkopolski RPO
Główny Punkt Informacyjny WRPO w Poznaniu
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Tel.: (061) 8581227, 8581237
E-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
www.rpo.wzp.pl
Tel.: (091) 4411100
E-mail: wwrpo@wzp.pl

Michał Łebkowski

Polecana Firma

Usługi BigChina

Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem i wprowadzimy Cię w tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.

> Aranżacja wyjazdów biznesowych

> Szkolenia i konsulting

> Raporty z rynku chińskiego