Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Centrum Wiedzy > Artykuły
Kiedy towary mogą być zwolnione z cła
2008-08-26 17:39:05
Źródło: www.BigChina.pl

Niektóre towary są zwolnione z cła, ponieważ mają zerową stawkę (taryfy celne sprawdzisz tu). Nie zapłacisz cła również za przesyłkę, co do której celnicy nie będą mieć wątpliwości, że zawiera próbki (przeczytaj o imporcie próbek z Chin). Oprócz tych dwóch przypadków, są jeszcze dwa, w których nie zapłacisz cła.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117, z późn. zm.), zwolnione od cła są towary umieszczone w przesyłkach wysyłanych z zagranicy bezpośrednio do osoby znajdującej się na polskim obszarze celnym, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza równowartości 22 euro. Zwolnienia tego nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych. Zwolnione od cła są również towary umieszczone w przesyłce wysyłanej z zagranicy przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej znajdującej się na polskim obszarze celnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przesyłka ma charakter okazjonalny (czyli wysyłana jest nie częściej niż raz w miesiącu), przesyłka zawiera towary wyłącznie osobistego użytku, których ilość i rodzaj nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe, a także odbiorca nie jest zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki. Zwolnienie to stosuje się, gdy deklarowana wartość przesyłki nie przekracza 45 euro.

Gdy Urząd Celny podejrzewa, że sprzedający i nabywca są ze sobą powiązani, a na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego towar do odprawy lub z innych źródeł, organy celne mają powody, aby uznać, że przedstawiona cena zakupu towarów jest nieadekwatna do ich faktycznej wartości, UC może naliczyć cło i podatek. Powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu możliwość ustosunkowania się do nich.

Michał Łebkowski

Polecana Firma

Usługi BigChina

Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem i wprowadzimy Cię w tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.

> Aranżacja wyjazdów biznesowych

> Szkolenia i konsulting

> Raporty z rynku chińskiego