Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Centrum Wiedzy > Artykuły
Zostań ekspertem chińskiego rynku za pieniądze z UE
2008-10-27 10:09:22
Źródło: www.bigchina.pl
logo_metp_300

Ruszyła trzecia edycja programu EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP). Europejscy menadżerowie mają możliwość stać się ekspertami chińskiego rynku. Aplikacje na 2009 rok można składać do 4 stycznia.

Tegoroczna edycja programu rozpoczęła się międzykulturowym szkoleniem, na którym spotykają się menedżerowie z państw członkowskich Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. 

"Cieszymy się, że tegoroczny międzykulturowy trening odbywa się jednocześnie ze szczytem ASEM. Program METP istotnie wpływa na rozbudowę stosunków między Unią Europejską a Chinami. W ten sposób inwestujemy w rozwój i podnoszenie  kwalifikacji i coraz większej liczby specjalistów. Ten Program jest dobrym przykładem na to, jak nawiązać długoterminowe stosunki biznesowe" - mówi Stefan Hell,
kierownik METP w Beijing.
 
Program finansowany przez Komisje Europejską, skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z Unii Europejskiej, zapewnia możliwość szkolenia ich pracowników kształcąc ich na specjalistów w zakresie chińskiego rynku. 10 miesięczny program oferuje między innymi kurs języka chińskiego oraz praktyki w chińskiej firmie. Termin składania wniosków do następnej edycji programu w 2009 mija 4 stycznia 2009 roku.

Długookresowym celem programu METP jest poszerzenie i trwałe polepszenie związków Unii Europejskiej z Chinami poprzez wymianę i współpracę ekonomiczną. Poza zorganizowaniem całego pobytu Komisja Europejska pokrywa również opłaty za szkolenia w ramach programu. Dodatkowo uczestnicy mają zapewnione środki na utrzymanie (1000 euro miesięcznie). Wszyscy absolwenci otrzymują oficjalny
certyfikat podpisany przez ambasadora Chin w Unii Europejskiej.

Program METP jest przewidzianą na cztery lata inicjatywą Komisji Europejskiej i chińskiego rządu, obejmującą cztery 10 miesięczne edycje. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe, mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe i być w wieki od 26 do 40 lat. Osoby aplikujące powinny wykazać się brakiem lub bardzo ograniczoną znajomością języka chińskiego. Kandydaci do udziału w programie muszą przedstawić nteresujący plan biznesowy dotyczący ich pobytu w Chinach.

Autorzy planów, które  przekonają europejską i chińską komisję kwalifikacyjną zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjna do Brukseli lub Pekinie w 2009 roku.'

Więcej informacji: 

Na stronie Internetowej www.metp.net.cn  lub pod numerem infolinii (49) 69 15402 638 można uzyskać więcej informacji dotyczących warunków wymaganych przy składaniu wniosków, pobrać wzory dokumentów i zasady ich wypełniania lub uzyskać ogólne informacje dotyczące programu METP.

* * *

EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP)
Program wymiany i szkoleń dla menadżerów z krajów Unii Europejskiej i Chin - to przewidziany na cztery lata międzyrządowy projekt współpracy pomiędzy Komisją Europejską i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej. Projekt typu non-profit powstał, w kontekście ciągłego rozwoju związków Unii Europejskiej i Chin, w celu poszerzenia specjalistycznej wiedzy biznesowej poprzez rozwój europejskich i chińskich zasobów ludzkich. Celem programu METP jest szkolenie i finansowanie stażu 200 chińskich menedżerów w Unii Europejskiej i 200 europejskich menedżerów w Chinach.
Program jest wdrażany przez Chińską Radę Promocji Handlu Międzynarodowego w latach 2006-2010, a całkowita kwota finansowania przez Komisję Europejską i chiński rząd wynosi 23 miliony euro.

 

                
  

Polecana Firma

Usługi BigChina

Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem i wprowadzimy Cię w tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.

> Aranżacja wyjazdów biznesowych

> Szkolenia i konsulting

> Raporty z rynku chińskiego