Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Placówki dyplomatyczne, organizacje polsko-chińskie > Polsko-Chińska Izba Gospodarcza
Polsko-Chińska Izba Gospodarcza
Profil

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza (PChIG) to organizacja bilateralna, której misją jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianych polsko-chińskich kontaktów na szczeblu przedsiębiorstw, organizacji i instytucji gospodarczych Polski i Chin.

Zgodnie z Ust. z dnia 30.05.1989 o Izbach Gospodarczych, jest to jedyna bilateralna Polsko-Chińska Izba funkcjonująca na terytorium Polski.

W swej działalności koncentrujemy się m.in. na tworzeniu warunków życia gospodarczego, wspieraniu inicjatyw gospodarczych, doradzaniu strategii ekspansji na rynkach obu Państw. Chcemy skutecznie i profesjonalnie odpowiedzieć na potrzeby Polskich i Chińskich organizacji i przedsiębiorców, którzy jak uczy doświadczenie często nie są w stanie sami przezwyciężyć licznych barier i trudności pojawiających się przy realizacji trans-terytorialnych projektów biznesowych.

Dysponujemy środkami i know-how, które pozwalają na realizację wszystkich tych zadań zgodnie z wymaganiami Członków PChIG jak również pozostałych naszych partnerów.

Jak pomagamy firmom ?

W każdym przypadku nasza pomoc uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i wymagań naszego zleceniodawcy. Inaczej traktujemy firmy członkowskie, tworzące naszą Izbę, inaczej partnerów "z zewnątrz", jednakże zawsze zarówno pracownicy naszej siedziby w Sopocie, jak również pracownicy w pełni funkcjonalnego biura w Chinach, dokładają wszelkich starań aby spełnić wymagania polskich i chińskich firm korzystających z usług Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.


Działania podejmowane przez Polsko-Chińską Izbę Gospodarczą to m.in:

1. Udostępnianie kompleksowej informacji n/t planowanych lub realizowanych inwestycji polskich w Chinach i chińskich w Polsce

2. skuteczne poszukiwanie partnerów do realizacji planowanych inwestycji i projektów

3. promocja Polski w Chinach na targach, prezentacjach, konferencjach o zasięgu międzynarodowym - przy ścisłej współpracy z polskimi Samorządami Wojewódzkimi

4. organizacja misji gospodarczych (chińskich i polskich) przedstawicieli firm i władz lokalnych wysokiego szczebla, jak również grup biznesmenów zainteresowanych współpracą inwestycyjną

5. organizacja wyjazdów polskich firm produkcyjnych i handlowych na najważniejsze targi branżowe, organizowane na terenie Chin

6. ścisła współpraca z ambasadami i konsulatami po stronie polskiej i chińskiej, oraz z największymi chińskimi izbami i organizacjami gospodarczo-handlowymi

7. organizacja licznych konferencji i spotkań biznesowych

8. patronat, organizacja i koordynacja imprez kulturalnych związanych z Chinami


Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy !