Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych
Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych
Profil

Certyfikacja badania typu WE (oznaczenie CE)

Certyfikacja zgodności z wymaganiami dyrektyw obejmuje:
  • odzież ochronną (z wyłączeniem nakryć głowy, odzieży chroniącej przed czynnikami mechanicznymi i odzieży chroniącej przed pyłami),
  • zabawki z wyrobów włókienniczych i skóry.

Podstawę prawną certyfikacji odzieży ochronnej stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dn. 31.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 80. poz. 725) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEC.

W ramach certyfikacji odzieży ochronnej prowadzona jest ocena typu WE (art. 10 dyrektywy 89/686/EEC) oraz kontrola procesu produkcji (art.11a dyrektywy 89/686/EEC).

Podstawę prawną certyfikacji zabawek stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dn. 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. 210. poz. 2045) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 88/378/EEC.