Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > Ośrodek Certyfikacyjny PIMB
Ośrodek Certyfikacyjny PIMB
Profil

Ośrodek Certyfikacyjny PIMB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji(PCA) nr AC 061 na prowadzenie certyfikacji zgodności wyrobów.
W sferze dobrowolnej Instytut świadczy również usługi w zakresie oceny zgodności wyrobów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia, dające podstawy do wystawienia deklaracji zgodności i naniesienia na produkowany wyrób oznakowania CE.

PIMB jest wykonawcą z akredytacją PARP świadczącym usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z uwzględnieniem dotacji wg. programu PHARE "Wstęp do jakości".