Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > PIAP - OCW Oddział Certyfikacji Wyrobów
PIAP - OCW Oddział Certyfikacji Wyrobów
Profil

Oddział Certyfikacji Wyrobów PIAP OCW posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AC 060 oraz wypełnia zadania europejskiej jednostki notyfikowanej nr 1548

PIAP - OCW prowadzi działalność związaną z dopuszczeniem wyrobów do obrotu i stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej.

W ramach tej działalności PIAP - OCW:

 • Określa obowiązujące wymagania na wyroby,
 • Ocenia zgodność wyrobów i wystawia Certyfikaty w tym prowadzące do znakowania wyrobów CE.
Ocena zgodności i Certyfikacja obejmuje następujące grupy wyrobów:
 • Urządzenia automatyki i pomiarów dla: energetyki, chemii, budownictwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska
 • Maszyny w tym do zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych linii produkcyjnych,
 • Urządzenia podlegające pod wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego,
 • Sprzęt elektryczny:
  • Powszechnego użytku
  • Informatyczny lub biurowy
  • Zabezpieczeń alarmowych
 • Urządzenia medyczne,
 • Urządzenia instalacyjne dla budynków (grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodociągowo-kanalizacyjne).
Oceniamy następujące rodzaje wyrobów:
 • Komponenty,
 • Wyroby końcowe,
 • Zestawy wyrobów,
 • Instalacje.
Oceniamy wyroby nowe oraz używane w tym modernizowane.