Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > Ośrodek Certyfikacji Wyrobów /OCW-PIE/
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów /OCW-PIE/
Profil

OCW-PIE prowadzi certyfikację wyrobów produkowanych masowo, partii wyrobów oraz wyrobów jednostkowych.

PIE jest jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy nr 73/23/EWG (LVD), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz posiada status jednostki kompetentnej w zakresie dyrektywy nr 89/336/EWG (EMC) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.