Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > DAMIS CERT-LABORATORY S.C
DAMIS CERT-LABORATORY S.C
Profil

Damis Laboratory (laboratorium badawcze) wykonuje badania bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu objętego Dyrektywą niskonapięciową
(Low Voltage Directive 73/23/EEC (LVD) odpowiednio do udzielonego zakresu akredytacji. Damis Laboratory wykonuje także badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą
EMC 89/336/EEC, grupy wyrobów przedstawionej poniżej:

  •  elektryczny sprzęt do użytku domowego lub podobnego,

  •  urządzenia informatyczne i biurowe,

  •  urządzenia elektroniczne powszechnego użytku,

  •  sprzęt chłodniczy dla handlu i usług

Oprócz tego laboratorium prowadzi badania  w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wykonywane są dla grupy urządzeń wymienionych poniżej

  • elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

  • elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

  • urządzeń chłodniczych dla handlu usługi i gastronomii,

  • urządzeń techniki biurowej i informatycznej.

 Odrębne przepisy regulują zasady badania grupy wyrobów wymienionych poniżej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

  • medyczne urządzenia elektryczne

 Badania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wykonujemy zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 73/23/EWG, która określa wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego zasilanego napięciem znamionowym w zakresie 50-1000V.

 

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z zakresem akredytacji udzielonym Damis Laboratory przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Wyniki badań bezpieczeństwa użytkowania wymienionych powyżej grup wyrobów będą stanowiły jeden ze składników podstawy do oznakowania przez producenta lub importera swoich wyrobów oznaczeniem zgodności CE