Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > ITC
ITC
Profil

ITC zajmuje się dokonywaniem oceny zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw w celu możliwości ich sprzedaży na rynku UE i oznaczania znakiem zgodności CE w zakresie:

zabawki (dyrektywa Rady 88/378/EHS)
środki ochrony osobistej (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
produkty budowlane (dyrektywa Rady 89/106/EHS)
produkty medyczne (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
aktywne implanty medyczne (dyrektywa Rady 90/385/EHS)
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
urządzenia elektryczne niskiego napięcia (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
kompatybilność elekromagnetyczna (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
zbiorniki ciśnieniowe (dyrektywa Rady 87/404/EHS)

  • CE musi znajdować się na produktach, których dotyczą dyrektywy, sprzedawanych w krajach UE
  • CE nie może znajdować się na produktach, których nie dotyczą nowe dyrektywy
  • CE nie jest znakiem jakości. Oznacza tylko, że produkt spełnia wszystkie wymagania danej dyrektywy (danych dyrektyw)
  • CE należy umieścić na produkcie, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej
  • CE należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób czytelny i uniemożliwiający usunięcie
  • CE musi mieć minimalny rozmiar 5 mm
  • Wygląd graficzny znaku CE określa norma
Podczas oceny zgodności można wykorzystywać wyniki badań tureckich akredytowanych laboratoriów, które zostały wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami!!