Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > COBR PIB - Biuro Certyfikacji
COBR PIB - Biuro Certyfikacji
Profil

COBR PIB - Biuro Certyfikacji jako akredytowana / notyfikowana jednostka realizuje zadania dotyczące:

  • Certyfikacji zgodności wyrobów,
  • Certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Biuro Certyfikacji prowadzi następujące rodzaje certyfikacji:

 • certyfikację zgodności:

a) z postanowieniami norm zharmonizowanych, wymaganą do oznakowania CE wyrobu budowlanego,

b) z postanowieniami polskich norm i polskich aprobat technicznych, wymaganą do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

 • certyfikację zakładowej kontroli produkcji:


a) z postanowieniami polskich norm i polskich aprobat technicznych, wymaganą do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym,

b) z postanowieniami norm zharmonizowanych, wymaganą do oznakowania CE wyrobu budowlanego.

 • dobrowolną certyfikację zgodności:


a) z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Po pozytywnym zakończeniu procesu przyznawane są następujące certyfikaty:

 • Certyfikat zgodności wymagany do wydania deklaracji zgodności na potrzeby oznakowania CE wyrobów budowlanych. Certyfikacja wg systemu 1.
 • Krajowy certyfikat zgodności wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności na potrzeby oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Certyfikacja wg systemu 1.
 • Certyfikat zakładowej kontroli produkcji wymagany do wydania deklaracji zgodności na potrzeby oznakowania CE wyrobów budowlanych. Certyfikacja wg systemu 2+.
 • Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności na potrzeby oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Certyfikacja wg systemu 2+.
 • Certyfikat zgodności upoważniający do oznaczania wyrobów znakiem zgodności z Polską Normą (Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-15). Certyfikacja wg systemu 1+.
 • Certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Certyfikacja wg systemu 1+.
 • Certyfikat zgodności upoważniający do oznaczania wyrobów do izolacji cieplnej znakiem Keymark. Certyfikacja wg systemu 1+.