Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Profil

Zakres certyfikacji zgodności CE

PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie m.in. następujących dyrektyw europejskich:

    * 89/336/EWG  Kompatybilność  elektromagnetyczna
    * 73/23/EEC Sprzęt elektryczny

Certyfikaty zgodności CE wydawane są m. in dla następujących grup wyrobów elektrycznych:

    * elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
    * elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
    * urządzenia techniki informatycznej,
    * komercyjne urządzenia chłodnicze.

Możliwa jest certyfikacja także innych wyrobów elektrycznych - po uzgodnieniu.