Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > Główny Instytut Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa
Profil

W zakresie dobrowolnej certyfikacji wyrobów Klient (Producent, Importer) składa wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu, który nie podlega temu obowiązkowi z mocy prawa.
Korzystanie z oceny strony trzeciej – wnioskowanie o przeprowadzenie procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobu i pozytywny wynik w postaci uzyskanego certyfikatu podnosi „prestiż techniczny wyrobu”, a także zwiększa zaufanie odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu. Niejednokrotnie życzeniem odbiorców, a „wymogiem” stawianym dostawcy jest posiadanie certyfikatu wyrobu, ponieważ jest to sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem wyrobu.
Certyfikacja lub ocena zgodności w obszarze dobrowolnym może być również podstawą do wystawienia deklaracji zgodności WE dla wyrobów podlegających oznakowaniu „CE” (z wyjątkiem sytuacji, w której wymagany jest udział Jednostki notyfikowanej).

W Jednostce Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa dobrowolną certyfikację wyrobów prowadzi Zespół Certyfikacji Wyrobów Katowice. W przypadku pozytywnej oceny wydajemy certyfikaty zgodności lub certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Zakres badawczy związany z procesem dobrowolnej certyfikacji wyrobów realizują akredytowane Laboratoria GIG.